Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012.

Predkladaný súpis sôch je výsledkom terénneho výskumu vykonaného od októbra 2011 do decembra 2012. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Lidl v.o.s. Vznikol z potreby zmapovať sochárske diela na území Bratislavy. Žiadna centrálna evidencia moderných sôch totiž doposiaľ neexistovala. Architekti nových stavebných zásahov mohli vďaka tomuto stavu výtvarné umenie ignorovať, alebo odstraňovať pod rôznymi zámienkami. Veríme, že predkladaný súpis pomôže kompetentným zorientovať sa v kultúrnych hodnotách a napomôže k adekvátnym opatreniam údržby a ochrany.

Jar

Jar

František Draškovič, akad. soch.

Ranení

Ranení

Alexander Trizuljak, akad. soch.

Sediaca

Sediaca

Alexander Trizuljak, akad. soch.

Detvan

Detvan

Tibor Bartfay, akad. soch.

Marína

Marína

Ludwik Korkoš, akad. soch.