Nové Mesto

Vtáci

Vtáci

Erna Masarovičová, akad. soch.