Odstránené sochy

Baby

Baby

David Černý, akad. soch.