Bratislava 3

Objekt

Objekt

Svetozár Ilavský, akad. mal.

Päste

Päste

Ladislav Snopek, akad. soch.