(TASR) (9.4.2013, 16:00)

Prvý komplexný súpis sochárskych diel na verejných priestranstvách v Bratislave je vydaný knižne. Na základe výskumu v piatich častiach na 810 stranách obsahuje 701 diel od vyše 280slovenských a zahraničných výtvarníkov. Publikáciu pokrstil v pondelok v Galérii Cypriána Majerníka.

Impulzom na výskum bolo odstránenie sochy Jozefa Jankoviča s Názvom Čas (1963-1964), ktorá patrila k prvým abstraktným dielam realizovaným do verejného priestoru. Podľa autorov súpisu prežila obdobie normalizácie, divokého kapitalizmu 90. rokov a nakoniec bola odstránená v čase parlamentnej demokracie v marci 2011, kedy podobný krok nečakal autor diela ani odborná verejnosť.

“Bola to náhoda, že v deň likvidácie sochy počas stavebných prác išiel niekto okolo, videl to a prišiel nám povedať. Dôvod likvidácie bol jednoduchý – nevedomosť o kultúrnom dedičstve. No všetko zle je na niečo dobré, čo je tento prípad. Na základe medializácie sa vytvoril určitý nátlak. Výsledkom je pozitívny precedens, že spoločnosť Lidl, ktorá sochu zlikvidovala, sa stala sponzorom tohto výskumu,” uviedla na krste Sabina Jankovičová, ktorá s Romanom Popelárom boli riešiteľmi projektu od konca septembra 2011 do januára 2013.

Podľa Jankovičovej to bolo detektívne dobrodružstvo v archívoch i v uliciach a parkoch hľadať diela, fotografovať ich, zisťovať autorov, rok vzniku, použitý materiál, rozmery, skutočný stav, zaevidovať ich adresne v lokalite i súradnicami GPS. Napriek veľkej snahe mnohé diela nemajú svojho autora. Do zoznamu zaradili aj fontány s razantným sochárskym vstupom, keramické steny reliéfneho charakteru, pamätné tabule s plastickým motívom aj torzá či pozostatky sôch.

“Na začiatku sme mali skreslené predstavy o počte sôch na verejnom priestranstve, že ich bude okolo 200. No stále to narastalo. Mne pri identifikácii diel po roku 1989 veľmi pomohli katalógy,” priznal sa Popelár z asociácie sochárov Resculpture.sk, ktorá bola koordinátorom projektu.

Súpis Sochárske diela na území Bratislavy 1945–2012 je členený podľa mestských častí. V Starom Meste ich je 206 plus 31 v dlažbe, ktoré vznikli v rámci projektu Pocta strednej Európe a 13 diel je osadených v Galérii Horský park. Druhá časť súpisu obsahuje 81 diel v Ružinove, dve vo Vrakuni a päť v Podunajských Biskupiciach. Do tretej časti zaradili Nové Mesto (51 diel), Raču (23) a Vajnory (3). Do štvrtej Karlovú Ves (23), cintorín Slávičie údolie (24), Dúbravku (23), Lamač (7), Devín aj so sochárskymi sympóziami (35), Devínsku Novú Ves (4) a Záhorskú Bystrici (10). Piata časť súpisu obsahuje Petržalku (77), areál Incheby (35), Rusovce aj so sochárskym sympóziom troch krajín (18) a areál múzea Danubiana (37).

(TASR)

ZDROJ: bratislavske noviny