Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2012.

Predkladaný súpis sôch je výsledkom terénneho výskumu vykonaného od októbra 2011 do decembra 2012. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore spoločnosti Lidl v.o.s. Vznikol z potreby zmapovať sochárske diela na území Bratislavy. Žiadna centrálna evidencia moderných sôch totiž doposiaľ neexistovala. Architekti nových stavebných zásahov mohli vďaka tomuto stavu výtvarné umenie ignorovať, alebo odstraňovať pod rôznymi zámienkami. Veríme, že predkladaný súpis pomôže kompetentným zorientovať sa v kultúrnych hodnotách a napomôže k adekvátnym opatreniam údržby a ochrany.

Baby

Baby

David Černý, akad. soch.