Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2022.

Prvý súpis v roku 2012 mal špecifické pozadie vzniku. Bol odozvou na zbúranie sochy Jozefa Jankoviča Čas v Bratislave-Ružinove. Súpis sôch reagoval na potrebu zmapovať sochárske diela na území Bratislavy a uskutočnil sa vďaka podpore spoločnosti LIDL v.o.s. Na opätovný terénny výskum sme mohli nadviazať opäť v roku 2020 vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy a mohli sme tak vyhodnotiť súčasný stav diel.  Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli zrealizovať tlač druhého vydania tlačenej publikácie Súpisu sôch 1945-2022 a aktualizovať informácie aj tu na supissoch.sk.

Hant

Hant

Norbert Kelecsényi, Mgr. art.

Archa

Archa

Oto Bachorík, akad. soch.

Flower

Flower

Mgr. art. Bohuš Kubinský

Bydlo

Bydlo

Milan Lukáč, akad. soch.

Srdce

Srdce

Daniel Brunovský, akad. mal.