Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2022.

Prvý súpis v roku 2012 mal špecifické pozadie vzniku. Bol odozvou na zbúranie sochy Jozefa Jankoviča Čas v Bratislave-Ružinove. Súpis sôch reagoval na potrebu zmapovať sochárske diela na území Bratislavy a uskutočnil sa vďaka podpore spoločnosti LIDL v.o.s. Na opätovný terénny výskum sme mohli nadviazať opäť v roku 2020 vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy a mohli sme tak vyhodnotiť súčasný stav diel.  Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli zrealizovať tlač druhého vydania tlačenej publikácie Súpisu sôch 1945-2022 a aktualizovať informácie aj tu na supissoch.sk.