Sochárske diela na území Bratislavy 1945 – 2022.

Prvý súpis v roku 2012 mal špecifické pozadie vzniku. Bol odozvou na zbúranie sochy Jozefa Jankoviča Čas v Bratislave-Ružinove. Súpis sôch reagoval na potrebu zmapovať sochárske diela na území Bratislavy a uskutočnil sa vďaka podpore spoločnosti LIDL v.o.s. Na opätovný terénny výskum sme mohli nadviazať opäť v roku 2020 vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy a mohli sme tak vyhodnotiť súčasný stav diel.  Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli zrealizovať tlač druhého vydania tlačenej publikácie Súpisu sôch 1945-2022 a aktualizovať informácie aj tu na supissoch.sk.

Jar

Jar

František Draškovič, akad. soch.

Ranení

Ranení

Alexander Trizuljak, akad. soch.

Sediaca

Sediaca

Alexander Trizuljak, akad. soch.

Detvan

Detvan

Tibor Bartfay, akad. soch.

Marína

Marína

Ludwik Korkoš, akad. soch.

Materstvo

Materstvo

František Draškovič, akad. soch.